K-On! the Movie – Chibi Kyun-Chara : Yui Hirasawa

ส่งฟรี ลทบ.

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
8 out of 10

Figure : Chibi Kyun-Chara B Prize : Yui Hirasawa
จากเรื่อง : K-On! the Movie
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 6.5 cm.
ฉากประมาณ 21.5 x 12.5 x 6 cm.
ออกจำหน่าย : 2012/12 (Banpresto)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

K-On! the Movie – Chibi Kyun-Chara : Yui Hirasawa

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
8 out of 10
กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย หรือเก่าตามกาลเวลา

Figure : Chibi Kyun-Chara B Prize : Yui Hirasawa
จากเรื่อง : K-On! the Movie
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 6.5 cm.
ฉากประมาณ 21.5 x 12.5 x 6 cm.
ออกจำหน่าย : 2012/12 (Banpresto)

Note:
สินค้ายังไม่แกะกล่อง / กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย

K-On! the Movie – Chibi Kyun-Chara : Yui Hirasawa

K-On! the Movie – Chibi Kyun-Chara : Yui Hirasawa

K-On! the Movie – Chibi Kyun-Chara : Yui Hirasawa

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง