กาชาปอง Moomin Figure Mascot Part 2 (Kitan Club)

ส่งฟรี EMS

1,880 ฿

กาชาปอง Moomin Figure Mascot Part 2
มูมินและผองเพื่อน ครบเซ็ท 6 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.5 – 6 cm. (Kitan Club)

– กาชาปอง Moomin Part 2: Moomintroll (sitting)
– กาชาปอง Moomin Part 2: Tooticky
– กาชาปอง Moomin Part 2: Snorkmaiden
– กาชาปอง Moomin Part 2: Moomin papa
– กาชาปอง Moomin Part 2: Stinky
– กาชาปอง Moomin Part 2: Martian family

Product Description

กาชาปอง Moomin Figure Mascot Part 2 (Kitan Club)

กาชาปอง Moomin Figure Mascot Part 2
กาชาปองมูมินและผองเพื่อน ครบเซ็ท 6 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.5 – 6 cm. (Kitan Club)

กาชาปอง Moomin Figure Mascot Part 2 จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองมูมินและผองเพื่อน Moomin Figure Mascot v.2: Moomintroll (Sitting)
– กาชาปองมูมินและผองเพื่อน Moomin Figure Mascot v.2: Tooticky
– กาชาปองมูมินและผองเพื่อน Moomin Figure Mascot v.2: Snorkmaiden
– กาชาปองมูมินและผองเพื่อน Moomin Figure Mascot v.2: Moomin papa
– กาชาปองมูมินและผองเพื่อน Moomin Figure Mascot v.2: Stinky
– กาชาปองมูมินและผองเพื่อน Moomin Figure Mascot v.2: Martian Family

กาชาปอง Moomin Figure Mascot Part 2 (Kitan Club)