โมเดลพลาสติก หมีคุมะมง Kumamon Plastic Model 5 หน้า

Figure : โมเดลพลาสติก หมีคุมะมง Kumamon 5 หน้า
Kumamon 5 หน้า แบบแผงต่อประกอบ (Plastic Model)
จาก : มาสคอตประจำจังหวัดคุมาโมโต้ (Kumamoto)
ขนาดกล่อง : 20.4 x 17.3 x 8.5 cm
ออกจำหน่าย : 2016/03 (Fujimi)

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

Product Description

โมเดลพลาสติก หมีคุมะมง Kumamon Plastic Model 5 หน้า

Figure : โมเดลพลาสติก หมีคุมะมง Kumamon 5 หน้า
Kumamon 5 หน้า แบบแผงต่อประกอบ (Plastic Model)
จาก : มาสคอตประจำจังหวัดคุมาโมโต้ (Kumamoto)
ขนาดกล่อง : 20.4 x 17.3 x 8.5 cm
ออกจำหน่าย : 2016/03 (Fujimi)

โมเดลพลาสติก หมีคุมะมง Kumamon Plastic Model 5 หน้า
Note:
สินค้านี้ต้องใช้ทักษะในการประกอบ ชิ้นงานมีสีสำเร็จมาแล้ว

โมเดลพลาสติก หมีคุมะมง Kumamon Plastic Model

โมเดลพลาสติก หมีคุมะมง Kumamon Plastic Model

โมเดลพลาสติก หมีคุมะมง Kumamon Plastic Model

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง

Note:
สินค้านี้ต้องใช้ทักษะในการประกอบ ชิ้นงานมีสีสำเร็จมาแล้วตามภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง