Kuroko no Basket – Ichiban Kuji A Prize : KUROKO TETSUYA

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : Ichiban Kuji A Prize : KUROKO TETSUYA
จากเรื่อง : Kuroko no Basket
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 18 cm.
ออกจำหน่าย : 2013/10 (Banpresto)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

Kuroko no Basket – Ichiban Kuji A Prize : KUROKO TETSUYA

Figure : Ichiban Kuji A Prize : KUROKO TETSUYA
จากเรื่อง : Kuroko no Basket
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 18 cm.
ออกจำหน่าย : 2013/10 (Banpresto)

Note:
สินค้าใหม่ยังไม่แกะกล่อง, สภาพกล่องมีรอยยับและริ้วรอยเล็กน้อย

Kuroko no Basket - Ichiban Kuji A Prize : KUROKO TETSUYA

Kuroko no Basket - Ichiban Kuji A Prize : KUROKO TETSUYA

Kuroko no Basket - Ichiban Kuji A Prize : KUROKO TETSUYA

Kuroko no Basket - Ichiban Kuji A Prize : KUROKO TETSUYA