โมเดล amiibo Rockman 11 (Mega Man) Nintendo amiibo Figure

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : โมเดล amiibo Rockman 11 Figure
จากเรื่อง : Rockman Series ร็อคแมน ซีรีส์
ขนาด : สูงประมาณ 10 cm.
ออกจำหน่าย : 2018/10 (Capcom)

– Main part ตัวร็อคแมน
– Base ฐานกลม

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล amiibo Rockman 11 (Mega Man) Nintendo amiibo Figure

Figure : โมเดล amiibo Rockman 11 (Mega Man) Figure
จากเรื่อง : Rockman Series ร็อคแมน ซีรีส์ (Nintendo)
ขนาด : สูงประมาณ 10 cm.
ออกจำหน่าย : 2018/10 (Capcom)

โมเดล amiibo Rockman 11 (Mega Man) Nintendo amiibo Figureจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– โมเดล amiibo Rockman 11: Main part ตัวร็อคแมน
– โมเดล amiibo Rockman 11: Base ฐานกลม

โมเดล amiibo Rockman 11 (Mega Man) Nintendo amiibo Figure

โมเดล amiibo Rockman 11 (Mega Man) Nintendo amiibo Figure

โมเดล amiibo Rockman 11 (Mega Man) Nintendo amiibo Figure

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง