โมเดล Back To The Future 1/43 Pullback DeLorean PartII

ส่งฟรี ลทบ.

550 ฿

Figure : โมเดล Back To The Future 1/43 Pullback
Movie Mecha No.12 DeLorean PartII Plastic Model
จากเรื่อง : Back To The Future เจาะเวลาหาอดีต
ขนาด : ยาวประมาณ 10.5 cm (Scale: 1/43)
ออกจำหน่าย : 2017/11 (Aoshima)

Product Description

โมเดล Back To The Future 1/43 Pullback DeLorean PartII

Figure : โมเดล Back To The Future 1/43 Pullback
Movie Mecha No.12 DeLorean PartII Plastic Model Kit
จากเรื่อง : Back To The Future เจาะเวลาหาอดีต
ขนาด : ยาวประมาณ 10.5 cm (Scale: 1/43)
ออกจำหน่าย : 2017/11 (Aoshima)

– โมเดล Back To The Future 1/43 Pullback DeLorean PartII จากญี่ปุ่น

โมเดล Back To The Future 1/43 Pullback DeLorean PartII

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง