โมเดล Despicable Me – Minion Car รถมินเนียนพร้อมรางวิ่ง

Sale!
ส่งฟรี ลทบ.

990 ฿

Figure : โมเดล Minion Car รถมินเนียนพร้อมรางวิ่ง
จากเรื่อง : Despicable Me มิสเตอร์แสบ ร้ายเกินพิกัด
ขนาด : ความยาวประมาณ 8 cm. (lot JP)
ออกจำหน่าย : 2018/03 (Sega)

– Car & Minion (รถและตัวมินเนียน)
– Curved parts × 8 (รางโค้ง × 8)
– Straight parts × 6 (รางตรง × 6)
– Up-down parts × 6 (รางขึ้นลง × 6)

Product Description

โมเดล Despicable Me – Minion Car รถมินเนียนพร้อมรางวิ่ง

Figure : โมเดล Despicable Me Minion Car รถมินเนียนพร้อมรางวิ่ง
จากเรื่อง : Despicable Me มิสเตอร์แสบ ร้ายเกินพิกัด
ขนาด : ความยาวประมาณ 8 cm. (lot JP)
ออกจำหน่าย : 2018/03 (Sega)

โมเดล Despicable Me – Minion Car รถมินเนียนพร้อมรางวิ่งจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– โมเดล Despicable Me – Minion Car: Car & Minion (รถและตัวมินเนียน)
– โมเดล Despicable Me – Minion Car: Curved parts × 8 (รางโค้ง × 8)
– โมเดล Despicable Me – Minion Car: Straight parts × 6 (รางตรง × 6)
– โมเดล Despicable Me – Minion Car: Up-down parts × 6 (รางขึ้นลง × 6)

*** สามารถประกอบรางได้หลากหลายรูปแบบตามที่ต้องการ
*** ใช้ถ่าน AA batteries x 1 ก้อน (ไม่ได้แถมมาในกล่อง)

โมเดล Despicable Me - Minion Car รถมินเนียนพร้อมรางวิ่ง

โมเดล Despicable Me - Minion Car รถมินเนียนพร้อมรางวิ่ง

โมเดล Despicable Me - Minion Car รถมินเนียนพร้อมรางวิ่ง

โมเดล Despicable Me - Minion Car รถมินเนียนพร้อมรางวิ่ง

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง