โมเดล Dragon Ball Adverge Motion v.2 (Ginyu Force)

ส่งฟรี EMS

1,880 ฿

Figure : Dragon Ball Adverge Motion v.2
ดราก้อนบอลหน่วยรบษกีนิว ครบเซ็ท 7 ตัวพร้อมกล่อง
จากเรื่อง : Dragon Ball Series ดราก้อนบอล
ความสูง : ประมาณ 5 cm.
ออกจำหน่าย : 2019/09 (Bandai)

– Dragon Ball Adverge Motion 2: Broly
– Dragon Ball Adverge Motion 2: Gogeta
– Dragon Ball Adverge Motion 2: Ginyu
– Dragon Ball Adverge Motion 2: Jees
– Dragon Ball Adverge Motion 2: Baata
– Dragon Ball Adverge Motion 2: Recoom
– Dragon Ball Adverge Motion 2: Guldo & Frog

Product Description

โมเดล Dragon Ball Adverge Motion v.2 (Ginyu Force)

Figure : โมเดล Dragon Ball Adverge Motion v.2
ดราก้อนบอลหน่วยรบพิเศษกีนิว ครบเซ็ท 7 ตัวพร้อมกล่อง
จากเรื่อง : Dragon Ball Series ดราก้อนบอล
ความสูง : ประมาณ 5 cm.
ออกจำหน่าย : 2019/09 (Bandai)

โมเดล Dragon Ball Adverge Motion v.2 จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– โมเดลดราก้อนบอล Dragon Ball Adverge Motion v.2: Broly (Super Saiyan Full power)
– โมเดลดราก้อนบอล Dragon Ball Adverge Motion v.2: Gogeta (Super Saiyan Blue)
– โมเดลดราก้อนบอลหน่วยรบกีนิว Dragon Ball Adverge Motion v.2: Ginyu
– โมเดลดราก้อนบอลหน่วยรบกีนิว Dragon Ball Adverge Motion v.2: Jees
– โมเดลดราก้อนบอลหน่วยรบกีนิว Dragon Ball Adverge Motion v.2: Baata
– โมเดลดราก้อนบอลหน่วยรบกีนิว Dragon Ball Adverge Motion v.2: Recoom
– โมเดลดราก้อนบอลหน่วยรบกีนิว Dragon Ball Adverge Motion v.2: Guldo & Frog

โมเดล Dragon Ball Adverge Motion v.2 (Ginyu Force)

โมเดล Dragon Ball Adverge Motion v.2 (Ginyu Force)

ภาพตัวอย่าง