โมเดล Keroro Gunso Ver.1.5 + Fling Board Plastic Model

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : Keroro Gunso Ver.1.5 Fling Board
จากเรื่อง : Keroro Gunso (Sgt. Frog)
ขนาดกล่อง : ประมาณ 17 x 22 x 5 cm.
ออกจำหน่าย : 2019/02 (Bandai) lot JP.

– Keroro Gunso Ver.1.5 โมเดลหุ่นพลาสติกเคโรโระ

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล Keroro Gunso Ver.1.5 + Fling Board Plastic Model

Figure : Keroro Gunso Ver.1.5 + Fling Board Plastic Model
จากเรื่อง : Keroro Gunso (Sgt. Frog)
ขนาดกล่อง : ประมาณ 17 x 22 x 5 cm.
ออกจำหน่าย : 2019/02 (Bandai) lot JP.

โมเดล Keroro Gunso Ver.1.5 + Fling Board Plastic Model จากญี่ปุ่น ประกอบด้วย:

– Keroro Gunso Ver.1.5 + Fling Board โมเดลหุ่นพลาสติกแบบประกอบเคโรโระ

Note:
สินค้านี้ต้องใช้ทักษะในการประกอบและตกแต่ง

โมเดล Keroro Gunso Ver.1.5 + Fling Board Plastic Model

ภาพเพิ่มเติม

ภาพเพิ่มเติม

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง