โมเดล Keroro Robo Mk-II : Keroro Plastic Model C14

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : Keroro Robo Mk-II Plastic Model
จากเรื่อง : Keroro Gunso (Sgt. Frog)
ขนาด : ความสูงประมาณ หุ่น 12 cm. / กบ 4.5 cm.
ออกจำหน่าย : 2019/02 (Bandai) lot JP.

– Keroro Robo Mk-II No.14 โมเดลหุ่นพลาสติกเคโรโระ

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล Keroro Robo Mk-II : Keroro Plastic Model C14

Figure : Keroro Robo Mk-II Plastic Model
จากเรื่อง : Keroro Gunso (Sgt. Frog)
ขนาด : ความสูงประมาณ หุ่น 12 cm. / กบ 4.5 cm.
ออกจำหน่าย : 2019/02 (Bandai) lot JP.

โมเดล Keroro Robo Mk-II : Keroro Gunso Plastic Model Collection 14 จากญี่ปุ่น ประกอบด้วย:

– Keroro Robo Mk-II No.14 โมเดลหุ่นพลาสติกแบบประกอบเคโรโระ

Note:
สินค้านี้ต้องใช้ทักษะในการประกอบและตกแต่ง ตัวหุ่นแปลงร่างได้

โมเดล Keroro Robo Mk-II : Keroro Plastic Model C14

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง