โมเดล Perman Logo Strap Fujiko F Fujio Characters H Award

Sale!
ส่งฟรี ลทบ.

490 ฿

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
6 out of 10

Figure : โมเดล Perman Logo Strap
Fujiko F Fujio Characters H Award
จากเรื่อง : Perman ปาร์แมน
ขนาด : โมเดลประมาณ 5 cm.
ออกจำหน่าย : 2010/06 (Banpresto)

– Title Logo Strap: Perman ปาร์แมน

Product Description

โมเดล Perman Logo Strap Fujiko F Fujio Characters H Award

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
6 out of 10
กล่องมีริ้วรอยมากเห็นได้ชัดเจน หรือมีรอยยุบ

Figure : โมเดล Perman Logo Strap
Fujiko F Fujio Characters H Award
จากเรื่อง : Perman ปาร์แมน
ขนาด : โมเดลประมาณ 5 cm.
ออกจำหน่าย : 2010/06 (Banpresto)

โมเดล Perman Logo Strap Fujiko F Fujio Characters H Award จากญี่ปุ่น
Note:
สภาพสินค้า=ใหม่ในแพ็ค, สภาพแพ็ค=เก่าตามกาลเวลา มีรอบยุบบ้างเล็กน้อย

โมเดล Fujiko F Fujio Characters H Award Title Logo Strap

โมเดล Fujiko F Fujio Characters H Award Title Logo Strap