โมเดล Petit Terrarium Country Life Miniature Figure

Sale!

โมเดล Petit Terrarium Country Life Miniature
ชีวิตชนบทในสวนขวดจิ๋ว 6 แบบ (ครบเซ็ทพร้อมกล่อง)
จากซีรี่ย์ : Petit Terrarium สวนขวดจิ๋วจำลอง
ขนาด : กล่องประมาณ 21.6 x 14.5 x 13.5 cm
ออกจำหน่าย : 2019/10 (Re-ment)

– Petit Country Life: Olive Oil
– Petit Country Life: Red Wine
– Petit Country Life: Ranch
– Petit Country Life: Milk
– Petit Country Life: Kitchen
– Petit Country Life: White wine

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล Petit Terrarium Country Life Miniature Figure

โมเดล Petit Terrarium Country Life Miniature Figure
โมเดลชีวิตชนบทจำลองในสวนขวดจิ๋ว 6 แบบ (ครบเซ็ทพร้อมกล่อง)
จากซีรี่ย์ : Petit Terrarium สวนขวดจิ๋วจำลอง
ขนาด : กล่องประมาณ 21.6 x 14.5 x 13.5 cm
ออกจำหน่าย : 2019/10 (Re-ment)

โมเดล Petit Terrarium Country Life Miniature Figure จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– โมเดลชีวิตชนบท Petit Terrarium Country Life: Olive – Homemade Olive Oil
– โมเดลชีวิตชนบท Petit Terrarium Country Life: Red Wine – Wonderful Lake with Rose Wine
– โมเดลชีวิตชนบท Petit Terrarium Country Life: Ranch – Eat More and Grow Bigger
– โมเดลชีวิตชนบท Petit Terrarium Country Life: Milk – Oh! The Milk Spilled!
– โมเดลชีวิตชนบท Petit Terrarium Country Life: Kitchen – Mom’s Cooking
– โมเดลชีวิตชนบท Petit Terrarium Country Life: White wine – Refreshing White Wine?

โมเดล Petit Terrarium Country Life Miniature Figure

โมเดล Petit Terrarium Country Life Miniature Figure