โมเดล STAR WARS Tomica STAR CARS Diecast Vehicle (C1)

Sale!
ส่งฟรี EMS

1,880 ฿

Figure : Star Wars STAR CAR Tomica
โมเดลรถ สตาร์ วอร์ส สตาร์ คาร์ โทมิกา
SC-01, SC-02, SC-03, SC-04, SC-05
จากเรื่อง : สตาร์วอร์ (Star wars)
ขนาด : ความยาวประมาณ 6-7 cm.
ออกจำหน่าย : 2015/07 (Takara Tomy)

Darth Vader, Stormtrooper,
R2-D2, C-3PO, Yoda

Product Description

โมเดล STAR WARS Tomica STAR CARS Diecast Vehicle (C1)

Figure : โมเดล Star Wars STAR CAR Tomica
SC-01, SC-02, SC-03, SC-04, SC-05
จากเรื่อง : สตาร์วอร์ (Star wars)
ขนาด : ความยาวประมาณ 6-7 cm.
ออกจำหน่าย : 2015/07 (Takara Tomy)

โมเดล STAR WARS Tomica STAR CARS Diecast Vehicle (C1) จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– โมเดลรถ SC-01 Star Wars Star Cars : Darth Vader
– โมเดลรถ SC-02 Star Wars Star Cars : Stormtrooper
– โมเดลรถ SC-03 Star Wars Star Cars : R2-D2
– โมเดลรถ SC-04 Star Wars Star Cars : C-3PO
– โมเดลรถ SC-05 Star Wars Star Cars : Yoda

โมเดล STAR WARS Tomica STAR CARS Diecast Vehicle (C1)

โมเดล STAR WARS Tomica STAR CARS Diecast Vehicle (C1)

ภาพตัวอย่าง