โมเดล Super Mini-Pla Vile’s Ride Armor & Hawk Unit

Sale!
ส่งฟรี ลทบ.

1,080 ฿

Figure : Super Mini-Pla Ride Armor & Hawk Unit
จากเรื่อง : Mega Man (Rockman) Series
ขนาด : ความสูงประมาณ 11 cm.
ออกจำหน่าย : 2018/09 (Bandai)

– Vile's Ride Armor & Hawk Unit

*** สภาพกล่องไม่สมบูรณ์ ***

Product Description

โมเดล Super Mini-Pla Vile’s Ride Armor & Hawk Unit

Figure : โมเดล Super Mini-Pla Ride Armor & Hawk Unit
จากเรื่อง : Mega Man (Rockman) Series
ขนาด : ความสูงประมาณ 11 cm.
ออกจำหน่าย : 2018/09 (Bandai)

โมเดล Super Mini-Pla Vile’s Ride Armor & Hawk Unit จากญี่ปุ่น
Note:
– สินค้าใหม่, *** กล่องไม่สวยยุบด้านข้างทั้ง 2 ด้านและมีรอย ***
– สินค้านี้ต้องใช้ทักษะในการประกอบ ชิ้นงานมีสีสำเร็จมาแล้ว

โมเดล Super Mini-Pla Vile's Ride Armor & Hawk Unit

โมเดล Super Mini-Pla Vile's Ride Armor & Hawk Unit

โมเดล Super Mini-Pla Vile's Ride Armor & Hawk Unit

โมเดล Super Mini-Pla Vile's Ride Armor & Hawk Unit

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง