โมเดลหมีพูห์ Winnie the Pooh Balance Set สำหรับเล่น/ตั้งโชว์

Sale!

สภาพสินค้า
 
9 out of 10
สภาพกล่อง
 
6 out of 10

Figure : โมเดลหมีพูห์ Winnie the Pooh Balance Set
จากเรื่อง : Winnie the Pooh (วินนี-เดอะ-พูห์)
ขนาด : ของกล่อง 20 x 14 x 4 cm
ออกจำหน่าย : 2015/12 (Ensky)

ประกอบด้วย: Winnie the Pooh, Tigger, Piglet,
Tree stump, Book, Honey pot x 4, Alphabet x 4

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดลหมีพูห์ Winnie the Pooh Balance Set สำหรับเล่น/ตั้งโชว์

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
6 out of 10
กล่องมีริ้วรอยมากเห็นได้ชัดเจน หรือมีรอยยุบ

Figure : โมเดลหมีพูห์ Winnie the Pooh Balance Set
จากเรื่อง : Winnie the Pooh (วินนี-เดอะ-พูห์)
ขนาด : ของกล่อง 20 x 14 x 4 cm
ออกจำหน่าย : 2015/12 (Ensky)

โมเดลหมีพูห์ Winnie the Pooh Balance Set สำหรับเล่นและตั้งโชว์จากญี่ปุ่น ประกอบด้วย:

– โมเดล Winnie the Pooh Balance Set: Winnie the Pooh
– โมเดล Winnie the Pooh Balance Set: Tigger
– โมเดล Winnie the Pooh Balance Set: Piglet
– โมเดล Winnie the Pooh Balance Set: Tree stump
– โมเดล Winnie the Pooh Balance Set: Book
– โมเดล Winnie the Pooh Balance Set: Honey pot x 4
– โมเดล Winnie the Pooh Balance Set: Alphabet x 4

Note:
สภาพสินค้า=ใหม่ในกล่อง, สภาพกล่อง=มีรอยยุบ, ยับ, ฉีกขาดเล็กน้อยตามมุมกล่อง

โมเดลหมีพูห์ Winnie the Pooh Balance Set สำหรับเล่นและตั้งโชว์

โมเดลหมีพูห์ Winnie the Pooh Balance Set สำหรับเล่นและตั้งโชว์

โมเดลหมีพูห์ Winnie the Pooh Balance Set สำหรับเล่นและตั้งโชว์

โมเดลหมีพูห์ Winnie the Pooh Balance Set สำหรับเล่นและตั้งโชว์

โมเดลหมีพูห์ Winnie the Pooh Balance Set สำหรับเล่นและตั้งโชว์