โมเดลพลาสติก T-Rex Tyrannosaurus Dinosaur Plamo 001

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : โมเดลพลาสติก T-Rex Tyrannosaurus
Dinosaur แบบแผงต่อประกอบ (Plastic Model)
จาก : Dinosaur Series ซีรีย์ไดโนเสาร์
ขนาดกล่อง : 20.4 x 17.3 x 8.5 cm
ออกจำหน่าย : 2018/08 (Fujimi)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดลพลาสติก T-Rex Tyrannosaurus Dinosaur Plamo 001

Figure : โมเดลพลาสติก T-Rex Tyrannosaurus Rex
Dinosaur Plamo แบบแผงต่อประกอบ (Plastic Model)
จาก : Dinosaur Series ซีรีย์ไดโนเสาร์
ขนาดกล่อง : 20.4 x 17.3 x 8.5 cm
ออกจำหน่าย : 2018/08 (Fujimi)

โมเดลพลาสติก T-Rex Tyrannosaurus Dinosaur Plastic Model
Note:
สินค้านี้ต้องใช้ทักษะในการประกอบหรือทำสีเพิ่มเติม

โมเดลพลาสติก T-Rex Tyrannosaurus Dinosaur Plamo

โมเดลพลาสติก T-Rex Tyrannosaurus Dinosaur Plamo

ภาพเพิ่มเติม

ภาพเพิ่มเติม

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง