Putin & Kirenenko : Usavich Soft Vinyle Figure Collection 1

ส่งฟรี ลทบ.

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
6 out of 10

Figure : Putin & Kirenenko Soft Vinyle Figure Collection 1
จากเรื่อง : Usavich
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 11 cm.
ออกจำหน่าย : -/- (FuRyu)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

Putin & Kirenenko : Usavich Soft Vinyle Figure Collection 1

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
6 out of 10
กล่องมีริ้วรอยมากเห็นได้ชัดเจน หรือมีรอยยุบ

Figure : Putin & Kirenenko Soft Vinyle Figure Collection 1
จากเรื่อง : Usavich
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 11 cm.
ออกจำหน่าย : -/- (FuRyu)

Note:
– สินค้ายังไม่แกะกล่อง / สภาพกล่องเก่าโทรมตามกาลเวลา
– บานพลาสติกด้านหน้าของกล่อง Putin (ตัวเขียว) กาวหลุด

Putin & Kirenenko : Usavich Soft Vinyle Figure Collection 1

Putin & Kirenenko : Usavich Soft Vinyle Figure Collection 1

Putin & Kirenenko : Usavich Soft Vinyle Figure Collection 1

Putin & Kirenenko : Usavich Soft Vinyle Figure Collection 1

Putin & Kirenenko : Usavich Soft Vinyle Figure Collection 1

Putin & Kirenenko : Usavich Soft Vinyle Figure Collection 1

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง