Rement KOBITO ZUKAN เซ็ทกับดัก Kakuremomojiri (ของจิ๋ว)

ส่งฟรี ลทบ.

600 ฿

Figure : KOBITO ZUKAN เซ็ทกับดัก Kakuremomojiri
จากเรื่อง : KOBITO ZUKAN (สารานุกรมสิ่งมีชีวิตตัวเล็ก)
ขนาดกล่อง : 15 cm (กว้าง) × 10 (ยาว) × 10 cm (สูง)
ออกจำหน่าย : 2013/01 (Rement)

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

Product Description

Rement KOBITO ZUKAN เซ็ทกับดัก Kakuremomojiri (ของจิ๋ว)

Figure : KOBITO ZUKAN เซ็ทกับดัก Kakuremomojiri
จากเรื่อง : KOBITO ZUKAN (สารานุกรมสิ่งมีชีวิตตัวเล็ก)
ขนาดกล่อง : 15 cm (กว้าง) × 10 (ยาว) × 10 cm (สูง)
ออกจำหน่าย : 2013/01 (Rement)

Note:
สินค้าใหม่ยังไม่แกะกล่อง, สภาพกล่องมีรอยยับและริ้วรอยเล็กน้อย

Rement KOBITO ZUKAN เซ็ทดักจับ Kakuremomojiri (เซ็ทของจิ๋ว)

Rement KOBITO ZUKAN เซ็ทดักจับ Kakuremomojiri (เซ็ทของจิ๋ว)

Rement KOBITO ZUKAN เซ็ทดักจับ Kakuremomojiri (เซ็ทของจิ๋ว)

ภาพตัวอย่าง

kobito-ss1

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง