กาชาปอง วิญญาณแมวผี Neko Tamashi Neo II

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง วิญญาณแมว Neko Tamashi Neo II พร้อมสายห้อย
ครบเซ็ท 6 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.5 cm. (Takara Tomy Arts)

– กาชาปอง วิญญาณแมว II: Bengal
– กาชาปอง วิญญาณแมว II: American Short hair
– กาชาปอง วิญญาณแมว II: Russian Blue
– กาชาปอง วิญญาณแมว II: Siam
– กาชาปอง วิญญาณแมว II: Abyssinian Cat
– กาชาปอง วิญญาณแมว II: Clear

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

กาชาปอง วิญญาณแมวผี Neko Tamashi Neo II

กาชาปอง วิญญาณแมว Neko Tamashi Neo II พร้อมสายห้อย
ครบเซ็ท 6 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.5 cm. (Takara Tomy Arts)

กาชาปอง วิญญาณแมวผี Neko Tamashi Neo II จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปอง วิญญาณแมว II: Bengal
– กาชาปอง วิญญาณแมว II: American Short hair
– กาชาปอง วิญญาณแมว II: Russian Blue
– กาชาปอง วิญญาณแมว II: Siam
– กาชาปอง วิญญาณแมว II: Abyssinian Cat
– กาชาปอง วิญญาณแมว II: Clear

กาชาปอง วิญญาณแมว Neko Tamashi Neo II

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง