กาชาปอง หนูแฮมเตอร์เกาะแก้ว Hamster PUTITTO

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง หนูแฮมเตอร์เกาะแก้ว Hamster PUTITTO
หนูแฮมเตอร์ 4 ตัว พร้อมใบปิด (ไม่ครบเซ็ทตามใบปิด)
ขนาด: ประมาณ 3-3.5 cm.

– หนูแฮมเตอร์เกาะแก้ว: สีขาว (ห้อยหัว)
– หนูแฮมเตอร์เกาะแก้ว: สีน้ำตาลส้ม (เกาะแอปเปิ้ลแดง)
– หนูแฮมเตอร์เกาะแก้ว: สีเทา (เกาะแก้ว)
– หนูแฮมเตอร์เกาะแก้ว: สีน้ำตาลส้ม (ปีนแก้ว)

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง หนูแฮมเตอร์เกาะแก้ว Hamster PUTITTO

กาชาปอง หนูแฮมเตอร์เกาะแก้ว Hamster PUTITTO
หนูแฮมเตอร์ 4 ตัว พร้อมใบปิด (ไม่ครบเซ็ทตามใบปิด)
ขนาด: ประมาณ 3-3.5 cm.

– หนูแฮมเตอร์เกาะแก้ว: สีขาว (ห้อยหัว)
– หนูแฮมเตอร์เกาะแก้ว: สีน้ำตาลส้ม (เกาะแอปเปิ้ลแดง)
– หนูแฮมเตอร์เกาะแก้ว: สีเทา (เกาะแก้ว)
– หนูแฮมเตอร์เกาะแก้ว: สีน้ำตาลส้ม (ปีนแก้ว)

กาชาปอง หนูแฮมเตอร์เกาะแก้ว Hamster PUTITTO