กาชาปอง Fuchiko Christmas สาวน้อยเกาะแก้วคริสต์มาส v.2 (S5)

ส่งฟรี ลทบ.

750 ฿

กาชาปอง Fuchiko Christmas สาวน้อยเกาะแก้วคริสต์มาส v.2
เซ็ท 5 ตัว พร้อมใบปิด (ไม่ครบเซ็ทตามใบปิด)
ขนาด: ประมาณ 5-6 cm. (Kitan Club)

– กาชาปอง สาวน้อยเกาะแก้วคริสต์มาสขวดไวน์
– กาชาปอง สาวน้อยเกาะแก้วคริสต์มาสเกร็ดหิมะ
– กาชาปอง สาวน้อยเกาะแก้วคริสต์มาสถุงเท้า
– กาชาปอง สาวน้อยเกาะแก้วคริสต์มาสแซนตี้
– กาชาปอง สาวน้อยเกาะแก้วคริสต์มาสซานต้า

Product Description

กาชาปอง Fuchiko Christmas สาวน้อยเกาะแก้วคริสต์มาส v.2 (S5)

กาชาปอง Fuchiko Christmas สาวน้อยเกาะแก้วคริสต์มาส v.2
เซ็ท 5 ตัว พร้อมใบปิด (ไม่ครบเซ็ทตามใบปิด)
ขนาด: ประมาณ 5-6 cm. (Kitan Club)

– กาชาปอง สาวน้อยเกาะแก้วคริสต์มาสขวดไวน์
– กาชาปอง สาวน้อยเกาะแก้วคริสต์มาสเกร็ดหิมะ
– กาชาปอง สาวน้อยเกาะแก้วคริสต์มาสถุงเท้า
– กาชาปอง สาวน้อยเกาะแก้วคริสต์มาสแซนตี้
– กาชาปอง สาวน้อยเกาะแก้วคริสต์มาสซานต้า

กาชาปอง Fuchiko Christmas สาวน้อยเกาะแก้วคริสต์มาส v.2 (S5)