กาชาปอง Fuchiko JAPAN สาวน้อยเกาะแก้วเจแปน

ส่งฟรี EMS

กาชาปอง Fuchiko JAPAN สาวน้อยเกาะแก้วเจแปน
ครบเซ็ท 7 ตัว พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5-6 cm. (Kitan Club)

– กาชาปอง Fuchiko JAPAN: ถือธงชาติญี่ปุ่น
– กาชาปอง Fuchiko JAPAN: นั่งข้างแผนที่ญี่ปุ่น
– กาชาปอง Fuchiko JAPAN: เกาะภูเขาไฟฟูจิ
– กาชาปอง Fuchiko JAPAN: ใส่ชุดยูโด
– กาชาปอง Fuchiko JAPAN: ใส่ชุดเทศกาล
– กาชาปอง Fuchiko JAPAN: ใส่ชุดไมโกะ
– กาชาปอง Fuchiko JAPAN: ใส่ชุดกิโมโนถือร่ม (Secret)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

กาชาปอง Fuchiko JAPAN สาวน้อยเกาะแก้วเจแปน

กาชาปอง Fuchiko JAPAN สาวน้อยเกาะแก้วเจแปน
ครบเซ็ท 7 ตัว พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5-6 cm. (Kitan Club)

กาชาปอง Fuchiko JAPAN สาวน้อยเกาะแก้วเจแปนจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองสาวน้อยเกาะแก้ว Fuchiko JAPAN: ถือธงชาติญี่ปุ่น
– กาชาปองสาวน้อยเกาะแก้ว Fuchiko JAPAN: นั่งข้างแผนที่ญี่ปุ่น
– กาชาปองสาวน้อยเกาะแก้ว Fuchiko JAPAN: เกาะภูเขาไฟฟูจิ
– กาชาปองสาวน้อยเกาะแก้ว Fuchiko JAPAN: ใส่ชุดยูโด
– กาชาปองสาวน้อยเกาะแก้ว Fuchiko JAPAN: ใส่ชุดเทศกาล
– กาชาปองสาวน้อยเกาะแก้ว Fuchiko JAPAN: ใส่ชุดไมโกะ
– กาชาปองสาวน้อยเกาะแก้ว Fuchiko JAPAN: ใส่ชุดกิโมโนถือร่ม (Secret)

กาชาปอง Fuchiko JAPAN สาวน้อยเกาะแก้วเจแปน

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง