กาชาปอง Salaryman มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v.2 (S6)

กาชาปอง Salaryman มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v.2 (S6)
เซ็ท 6 ตัว พร้อมใบปิด (* ไม่ครบเซ็ทตามใบปิด)
ขนาด: ประมาณ 5 cm. (Kitan Club)

– กาชาปอง มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v2: เบลเซอร์ (ฟ้า)
– กาชาปอง มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v2: สูทเทา (รอยเท้า)
– กาชาปอง มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v2: สูทน้ำเงิน (รอยเท้า)
– กาชาปอง มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v2: สูทเขียว
– กาชาปอง มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v2: สูทชมพู
– กาชาปอง มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v2: เบลเซอร์ (แดง)

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

Product Description

กาชาปอง Salaryman มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v.2 (S6)

กาชาปอง Salaryman มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v.2 (S6)
เซ็ท 6 ตัว พร้อมใบปิด (* ไม่ครบเซ็ทตามใบปิด)
ขนาด: ประมาณ 5 cm. (Kitan Club)

– กาชาปอง มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v.2: เบลเซอร์ (ฟ้า)
– กาชาปอง มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v.2: สูทเทา (รอยเท้า)
– กาชาปอง มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v.2: สูทน้ำเงิน (รอยเท้า)
– กาชาปอง มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v.2: สูทเขียว
– กาชาปอง มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v.2: สูทชมพู
– กาชาปอง มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v.2: เบลเซอร์ (แดง)

กาชาปอง Salaryman มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v.2 (S6)

ภาพตัวอย่าง

กาชาปอง Salaryman มนุษย์เงินเดือนเกาะแก้ว v.2 (S6)