กาชาปอง UP ปู่คาร์ล เฟรเดอริกเซน (Choco-egg) ขนาด 4 cm.

กาชาปอง UP ปู่คาร์ล เฟรเดอริกเซน (Choco-egg)
ปู่คาร์ล 1 ตัวพร้อมใบปิด (Disney/Pixar)
ขนาด: ประมาณ 4 cm. รวมฐาน (Furuta)

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

Product Description

กาชาปอง UP ปู่คาร์ล เฟรเดอริกเซน (Choco-egg) ขนาด 4 cm.

กาชาปอง UP ปู่คาร์ล เฟรเดอริกเซน (Choco-egg)
ปู่คาร์ล 1 ตัวพร้อมใบปิด (Disney/Pixar)
ขนาด: ประมาณ 4 cm. รวมฐาน (Furuta)

– กาชาปอง UP ปู่คาร์ล เฟรเดอริกเซน (Choco-egg) ขนาด 4 cm. จากญี่ปุ่น
Note:
สภาพใหม่ / เปิดกล่องเพื่อระบุตัวโมเดลและถ่ายภาพ

กาชาปอง UP ปู่คาร์ล เฟรเดอริกเซน (Furuta Choco-egg)

กาชาปอง UP ปู่คาร์ล เฟรเดอริกเซน (Furuta Choco-egg)

กาชาปอง UP ปู่คาร์ล เฟรเดอริกเซน (Furuta Choco-egg)

กาชาปอง UP ปู่คาร์ล เฟรเดอริกเซน (Furuta Choco-egg)

กาชาปอง UP ปู่คาร์ล เฟรเดอริกเซน (Furuta Choco-egg)

กาชาปอง UP ปู่คาร์ล เฟรเดอริกเซน (Furuta Choco-egg)

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง