กาชาปอง Youkai Watch โยไควอทช์ เกาะแก้ว Putitto (S1)

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Youkai Watch โยไควอทช์ เกาะแก้ว Putitto
เซ็ท 2 ตัวพร้อมกล่อง (ไม่ครบเซ็ทตามหน้ากล่อง)
ขนาด: ประมาณ 5 cm.

– Putitto โยไควอทช์เกาะแก้ว: โคมะซัง (นั่งถือไอติม) ***
– Putitto โยไควอทช์เกาะแก้ว: โคมะจิโร่ (นั่งถือไอติม)

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

Product Description

กาชาปอง Youkai Watch โยไควอทช์ เกาะแก้ว Putitto (S1)

กาชาปอง Youkai Watch โยไควอทช์ เกาะแก้ว Putitto
เซ็ท 2 ตัวพร้อมกล่อง (ไม่ครบเซ็ทตามหน้ากล่อง)
ขนาด: ประมาณ 5 cm.

– กาชาปอง Youkai Watch เกาะแก้ว: โคมะซัง (นั่งถือไอติม) ***
– กาชาปอง Youkai Watch เกาะแก้ว: โคมะจิโร่ (นั่งถือไอติม)

Note:
สินค้าใหม่ในซีล, เปิดกล่องเพื่อระบุตัวโมเดล / โคมะซังมีตำหนิหน้าเลอะกาวใส

กาชาปอง Youkai Watch โยไควอทช์ เกาะแก้ว Putitto

กาชาปอง Youkai Watch โยไควอทช์ เกาะแก้ว Putitto

กาชาปอง Youkai Watch โยไควอทช์ เกาะแก้ว Putitto