หุ่นยนต์ SOC Soul of Chogokin GX-71 Beast King GoLion

ส่งฟรี EMS

Figure : SOC Soul of Chogokin GX-71
จากเรื่อง : Beast King GoLion
ความสูง : ประมาณ 27 cm.
ออกจำหน่าย : 2016/12 (Bandai)

Black Lion, Red Lion, Green Lion, Blue Lion, Yellow Lion, Juo sword, Double Sword, Space cutter, Various armed, Stand

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

หุ่นยนต์ SOC Soul of Chogokin GX-71 Beast King GoLion

Figure : SOC Soul of Chogokin GX-71
จากเรื่อง : Beast King GoLion
ความสูง : ประมาณ 27 cm.
ออกจำหน่าย : 2016/12 (Bandai)

SOC Soul of Chogokin GX-71 Beast King GoLion จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

Black Lion, Red Lion, Green Lion, Blue Lion, Yellow Lion,
Juo sword, Double Sword, Space cutter, Various armed, Stand

หุ่นยนต์ SOC Soul of Chogokin GX-71 Beast King GoLion

หุ่นยนต์ SOC Soul of Chogokin GX-71 Beast King GoLion

หุ่นยนต์ SOC Soul of Chogokin GX-71 Beast King GoLion

หุ่นยนต์ SOC Soul of Chogokin GX-71 Beast King GoLion

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง