โมเดลตู้หมุนไข่กาชาปอง Gashapon Plastic Model 1/12

ส่งฟรี ลทบ.

480 ฿

Figure : โมเดลตู้หมุนไข่กาชาปอง Gashapon
Plastic Model Kit แบบแผงประกอบ จำนวน 2 ตู้
ขนาด : scale 1/12
ออกจำหน่าย : 2015/10 (Hasegawa)

โมเดลตู้หมุนไข่กาชาปอง Gashapon แบบพลาสติกประกอบ ไว้สำหรับตั้งโชว์สวยงามประกอบฉากหรือโมเดลอื่นๆ

Product Description

โมเดลตู้หมุนไข่กาชาปอง Gashapon Plastic Model 1/12

Figure : โมเดลตู้หมุนไข่กาชาปอง Gashapon
Plastic Model Kit แบบแผงประกอบ จำนวน 2 ตู้
ขนาด : 3.75 x 2.5 cm. (scale 1/12)
ออกจำหน่าย : 2015/10 (Hasegawa)

โมเดลตู้หมุนไข่กาชาปอง Gashapon แบบพลาสติกประกอบ ไว้สำหรับตั้งโชว์สวยงามประกอบฉากหรือโมเดลอื่นๆ

โมเดลตู้หมุนไข่กาชาปอง Gashapon Plastic Model 1/12

โมเดลตู้หมุนไข่กาชาปอง Gashapon Plastic Model 1/12

โมเดลตู้หมุนไข่กาชาปอง Gashapon Plastic Model 1/12

โมเดลตู้หมุนไข่กาชาปอง Gashapon Plastic Model 1/12

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง