โมเดลนินจาฮาโตริ Hattori-kun Ninja UDF Figure

ส่งฟรี ลทบ.

สภาพสินค้า
10 out of 10
สภาพกล่อง
8 out of 10

Figure : Hattori-kun Ninja UDF Figure
โมเดลนินจาฮาโตริ Ultra Detail Figure (UDF)
จากเรื่อง : นินจาฮาโตริ Ninja Hattori
ขนาด : สูงประมาณ 6 cm
ออกจำหน่าย : 2011/02 (Medicom Toy)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดลนินจาฮาโตริ Hattori-kun Ninja UDF Figure

สภาพสินค้า
10 out of 10
ยังไม่ถูกแกะหรือเปิดผนึกมาก่อน สภาพใหม่
สภาพกล่อง
8 out of 10
กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย หรือเก่าตามกาลเวลา

Figure : โมเดลนินจาฮาโตริ Hattori-kun Ninja
Ultra Detail Figure (UDF Figure)
จากเรื่อง : นินจาฮาโตริ Ninja Hattori
ขนาด : สูงประมาณ 6 cm
ออกจำหน่าย : 2011/02 (Medicom Toy)

– โมเดลนินจาฮาโตริ Hattori-kun Ninja UDF Figure จากญี่ปุ่น

โมเดลนินจาฮาโตริ Hattori-kun Ninja UDF Figure

โมเดลนินจาฮาโตริ Hattori-kun Ninja UDF Figure

โมเดลนินจาฮาโตริ Hattori-kun Ninja UDF Figure

โมเดลนินจาฮาโตริ Hattori-kun Ninja UDF Figure

โมเดลนินจาฮาโตริ Hattori-kun Ninja UDF Figure

โมเดลนินจาฮาโตริ Hattori-kun Ninja UDF Figure

โมเดลนินจาฮาโตริ Hattori-kun Ninja UDF Figure