โมเดลพลาสติก รถมินิคูเปอร์ (Kumamon ver.) Plastic Model

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : โมเดลพลาสติก Mini Cooper (Plastic Model)
รถมินิคูเปอร์ (Kumamon ver.) แบบแผงต่อประกอบ
จาก : มาสคอตประจำจังหวัดคุมาโมโต้ (Kumamoto)
ขนาดกล่อง : 34.5 x 20.5 x 5.7 cm (scale 1/24)
ออกจำหน่าย : 2016/05 (Fujimi)

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

Product Description

โมเดลพลาสติก รถมินิคูเปอร์ (Kumamon ver.) Plastic Model

Figure : โมเดลพลาสติก Mini Cooper (Plastic Model)
รถมินิคูเปอร์ (Kumamon ver.) แบบแผงต่อประกอบ
จาก : มาสคอตประจำจังหวัดคุมาโมโต้ (Kumamoto)
ขนาดกล่อง : 34.5 x 20.5 x 5.7 cm (scale 1/24)
ออกจำหน่าย : 2016/05 (Fujimi)

Note:
สินค้านี้ต้องใช้ทักษะในการประกอบและตกแต่งโดยใช้สติกเกอร์ที่มาพร้อมกับตัวสินค้า

โมเดลพลาสติก รถมินิคูเปอร์ (Kumamon ver.) Plastic Model

โมเดลพลาสติก รถมินิคูเปอร์ (Kumamon ver.) Plastic Model

ภาพตัวอย่าง

Note:
สินค้านี้ต้องใช้ทักษะในการประกอบและตกแต่งโดยใช้สติกเกอร์ที่มาพร้อมกับตัวสินค้า

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง