โมเดล จอมโจรคิด Kid the Phantom Thief ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : โมเดล จอมโจรคิด Kid the Phantom Thief
จากเรื่อง : Detective Conan ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน
ขนาด : สูงประมาณ 10.7 cm
ออกจำหน่าย : 2016/10 (Medicom Toy)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล จอมโจรคิด Kid the Phantom Thief ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน

Figure : โมเดล จอมโจรคิด Kid the Phantom Thief
จากเรื่อง : Detective Conan ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน
ขนาด : สูงประมาณ 10.7 cm
ออกจำหน่าย : 2016/10 (Medicom Toy)

โมเดล จอมโจรคิด Kid the Phantom Thief UDF Medicom Toy + ฐานกลมใส

โมเดล จอมโจรคิด Kid the Phantom Thief ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน

โมเดล จอมโจรคิด Kid the Phantom Thief ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน

โมเดล จอมโจรคิด Kid the Phantom Thief ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน

โมเดล จอมโจรคิด Kid the Phantom Thief ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน