โมเดล Dark Keroro & Nasca Original Version

ส่งฟรี ลทบ.

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
4 out of 10

Figure : Dark Keroro & Nasca Original Version
(Premium Limited Ticket)
จากเรื่อง : Keroro The Movie 3
(Keroro Vs. Keroro Great Sky Duel)
ความสูง : Nasca ประมาณ 15cm, Dark Keroro ประมาณ 4.5cm
ออกจำหน่าย : 2008/01 (WAVE)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล Dark Keroro & Nasca Original Version

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
4 out of 10
กล่องฉีกขาด สภาพทรุดโทรม

Figure : Dark Keroro & Nasca Original Version (Premium Limited Ticket)
จากเรื่อง : Keroro The Movie 3 Keroro Vs. Keroro Great Sky Duel
ความสูง : Nasca ประมาณ 15cm, Dark Keroro ประมาณ 4.5cm
ออกจำหน่าย : 2008/01 (WAVE)

Note:
สินค้ายังไม่แกะกล่อง, สภาพกล่องเลอะมีรอยแตกและซีลเปื่อยหนึ่งด้าน

โมเดล Dark Keroro & Nasca Original Version

โมเดล Dark Keroro & Nasca Original Version

โมเดล Dark Keroro & Nasca Original Version

โมเดล Dark Keroro & Nasca Original Version

โมเดล Dark Keroro & Nasca Original Version

โมเดล Dark Keroro & Nasca Original Version