โมเดล DARTH VADER TOOTHSABER : Star wars (Bandai)

ส่งฟรี EMS

Figure : โมเดล DARTH VADER TOOTHSABER
แท่นเสริฟไม้จิ้มฟันดาร์ธเวเดอร์ สตาร์วอร์
จากเรื่อง : สตาร์วอร์ (Star wars)
ขนาด : ความสูงประมาณ 10 cm.
ออกจำหน่าย : 2016/07 (Bandai)

※ ดาบมีไว้เสียบที่มือเพื่อความสวยงามเท่านั้น
※ เสริฟไม้จิ้มฟันโดยการดันแกนด้านหลัง
※ บรรจุเก็บไม้จิ้มฟันได้โดยประมาณ 10 อัน
※ ขนาดไม้จิ้มฟันทีแนะนำควรมีความยาว 6.5 cm
※ ไม้จิ้มฟัน (ไม่ได้แถมมาในแพ็ค)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล DARTH VADER TOOTHSABER : Star wars (Bandai)

Figure : โมเดล DARTH VADER TOOTHSABER แท่นเสริฟไม้จิ้มฟัน
จากเรื่อง : สตาร์วอร์ (Star wars)
ขนาด : ความสูงประมาณ 10 cm.
ออกจำหน่าย : 2016/07 (Bandai)

โมเดล DARTH VADER TOOTHSABER : Star wars (Bandai) จากญี่ปุ่น

※ ดาบมีไว้เสียบที่มือเพื่อความสวยงามเท่านั้น ไม่สามารถใช้แคะฟันหรือบรรจุในที่เก็บได้
※ เสริฟไม้จิ้มฟันโดยการดันแกนด้านหลังเพื่อขยับมือไปหยิบจากที่เก็บได้ครั้งละ 1 อัน
※ สามารถบรรจุเก็บไม้จิ้มฟันได้โดยประมาณ 10 อัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของไม้จิ้มฟัน
※ ขนาดไม้จิ้มฟันทีแนะนำ: ความยาว 6.5 cm / เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 ~ 2.2 mm
※ ไม้จิ้มฟัน (ไม่ได้แถมมาในแพ็ค)

โมเดล DARTH VADER TOOTHSABER : Star wars (Bandai)

โมเดล DARTH VADER TOOTHSABER : Star wars (Bandai)

โมเดล DARTH VADER TOOTHSABER : Star wars (Bandai)

โมเดล DARTH VADER TOOTHSABER : Star wars (Bandai)

โมเดล DARTH VADER TOOTHSABER : Star wars (Bandai)

ภาพตัวอย่าง