โมเดล SHODO Kamen Rider VS6 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์

ส่งฟรี EMS

3,880 ฿

Figure : โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์คาเมนไรเดอร์
SHODO Kamen Rider VS6 Set 6 ตัว (ครบเซ็ท)
จากเรื่อง : Kamen Rider Series มาสค์ไรเดอร์ ซีรีส์
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2017/04 (Bandai)

– โมเดล SHODO Rider 23: Super-1 (Elec/Radar)
– โมเดล SHODO Rider 23: Super-1 (Power/Cold)
– โมเดล SHODO Rider 24: Garagaranda
– โมเดล SHODO Rider 25: Gel-Shocker
– โมเดล SHODO Rider 26: Double Cyclone/Joker
– โมเดล SHODO Rider 26: Kamen Rider Joker

Product Description

โมเดล SHODO Kamen Rider VS6 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์

Figure : โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์คาเมนไรเดอร์
SHODO Kamen Rider VS6 Set 6 ตัว (ครบเซ็ท)
จากเรื่อง : Kamen Rider Series มาสค์ไรเดอร์ ซีรีส์
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2017/04 (Bandai)

ตัวหุ่นมีจุดขยับ สามารถเปลี่ยนมือและอุปกรณ์ได้ จัดท่าทางได้ตามที่ต้องการ

โมเดล SHODO Kamen Rider VS6 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– โมเดล mini action figure SHODO 23: Kamen Rider Super-1 Elec, Radar hands (*เปิดกล่อง)
– โมเดล mini action figure SHODO 23: Kamen Rider Super-1 Power, Thermal hands (*เปิดกล่อง)
– โมเดล mini action figure SHODO 24: Garagaranda
– โมเดล mini action figure SHODO 25: Gel-Shocker Combatmen
– โมเดล mini action figure SHODO 26: Kamen Rider Double Cyclone/Joker (*เปิดกล่อง)
– โมเดล mini action figure SHODO 26: Kamen Rider Joker (*เปิดกล่อง)

Note:
สินค้าในซีล, มีการเปิดกล่องที่เลขซ้ำเพื่อระบุตัว

โมเดล SHODO Kamen Rider VS6 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S6)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS6 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S6)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS6 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S6)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS6 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S6)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS6 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S6)

ภาพตัวอย่าง