โมเดล SHODO Kamen Rider VS7 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S3)

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์คาเมนไรเดอร์
SHODO Kamen Rider VS7 Set 3 ตัว (ไม่ครบเซ็ท)
จากเรื่อง : Kamen Rider Series มาสค์ไรเดอร์ ซีรีส์
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2017/11 (Bandai)

– โมเดล SHODO Rider 27: ZO
– โมเดล SHODO Rider 30: OOO
– โมเดล SHODO Rider 31: Birth

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล SHODO Kamen Rider VS7 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S3)

Figure : โมเดล SHODO Kamen Rider VS7 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์คาเมนไรเดอร์
SHODO Kamen Rider VS7 Set 3 ตัว (ไม่ครบเซ็ท)
จากเรื่อง : Kamen Rider Series มาสค์ไรเดอร์ ซีรีส์
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2017/11 (Bandai)

ตัวหุ่นมีจุดขยับ สามารถเปลี่ยนมือและอุปกรณ์ได้ จัดท่าทางได้ตามที่ต้องการ

โมเดล SHODO Kamen Rider VS7 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S3) จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– โมเดล mini action figure SHODO 27: Kamen Rider ZO
– โมเดล mini action figure SHODO 30: Kamen Rider OOO (Tatoba Combo)
– โมเดล mini action figure SHODO 31: Kamen Rider Birth (*เปิดกล่อง)

Note:
สินค้าในซีล, มีการเปิดกล่องที่เลขซ้ำเพื่อระบุตัว

โมเดล SHODO Kamen Rider VS7 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S3)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS7 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S3)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS7 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S3)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS7 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S3)

ภาพตัวอย่าง