โมเดล STAR WARS CONVERGE 1 (Bandai)

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : โมเดล STAR WARS CONVERGE 1
จากเรื่อง : STAR WARS
ความสูง : ประมาณ 5.5 cm
ออกจำหน่าย : 2015/03 (Bandai)

– โมเดล STAR WARS CONVERGE 1: DARTH VADER
– โมเดล STAR WARS CONVERGE 1: STORM TROOPER
– โมเดล STAR WARS CONVERGE 1: R2-D2
– โมเดล STAR WARS CONVERGE 1: YODA

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล STAR WARS CONVERGE 1 (Bandai)

Figure : โมเดล STAR WARS CONVERGE 1
จากเรื่อง : STAR WARS
ความสูง : ประมาณ 5.5 cm
ออกจำหน่าย : 2015/03 (Bandai)

โมเดล STAR WARS CONVERGE 1 (Bandai) น่ารักๆ จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– โมเดล STAR WARS CONVERGE 1: DARTH VADER
– โมเดล STAR WARS CONVERGE 1: STORM TROOPER
– โมเดล STAR WARS CONVERGE 1: R2-D2
– โมเดล STAR WARS CONVERGE 1: YODA

โมเดล STAR WARS CONVERGE 1 (Bandai)

โมเดล STAR WARS CONVERGE 1 (Bandai)

โมเดล STAR WARS CONVERGE 1 (Bandai)

โมเดล STAR WARS CONVERGE 1 (Bandai)

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง