โมเดล STAR WARS CONVERGE 3 (Bandai) S2

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : โมเดล STAR WARS CONVERGE 3
จากเรื่อง : STAR WARS
ความสูง : ประมาณ 5.5 cm
ออกจำหน่าย : 2016/04 (Bandai)

– โมเดล STAR WARS CONVERGE 3: Kylo Ren
– โมเดล STAR WARS CONVERGE 3: CAPTAIN PHASMA

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล STAR WARS CONVERGE 3 (Bandai) S2

Figure : โมเดล STAR WARS CONVERGE 3
จากเรื่อง : STAR WARS
ความสูง : ประมาณ 5.5 cm
ออกจำหน่าย : 2016/04 (Bandai)

– โมเดล STAR WARS CONVERGE 3: Kylo Ren
– โมเดล STAR WARS CONVERGE 3: CAPTAIN PHASMA

โมเดล STAR WARS CONVERGE 3 (Bandai)

โมเดล STAR WARS CONVERGE 3 (Bandai)

โมเดล STAR WARS CONVERGE 3 (Bandai)

โมเดล STAR WARS CONVERGE 3 (Bandai)