โมเดล Studio Ghibli Mini Planter : My Neighbor Totoro

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : กระถางต้นไม้จิ๋ว Studio Ghibli Mini Planter
จากเรื่อง : My Neighbor Totoro (Studio Ghibli)
ขนาดโมเดล : ประมาณ 5.4 x 7.5 x 5.0 cm.
ออกจำหน่าย : 2016/10 (Tri-X)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล Studio Ghibli Mini Planter : My Neighbor Totoro

Figure : กระถางต้นไม้จิ๋ว Studio Ghibli Mini Planter
จากเรื่อง : My Neighbor Totoro (Studio Ghibli)
ขนาดโมเดล : ประมาณ 5.4 x 7.5 x 5.0 cm.
ออกจำหน่าย : 2016/10 (Tri-X)

โมเดล Studio Ghibli Mini Planter : My Neighbor Totoro

โมเดล Studio Ghibli Mini Planter : My Neighbor Totoro

โมเดล Studio Ghibli Mini Planter : My Neighbor Totoro

โมเดล Studio Ghibli Mini Planter : My Neighbor Totoro

โมเดล Studio Ghibli Mini Planter : My Neighbor Totoro