โมเดล Studio Ghibli Mini Planter : Princess Mononoke

ส่งฟรี ลทบ.

1,250 ฿

Figure : กระถางต้นไม้จิ๋ว Studio Ghibli Mini Planter
จากเรื่อง : Princess Mononoke (Studio Ghibli)
ขนาดโมเดล : ประมาณ 6.2 x 7.6 x 6.8 cm.
ออกจำหน่าย : 2016/10 (Tri-X)

Product Description

โมเดล Studio Ghibli Mini Planter : Princess Mononoke

Figure : กระถางต้นไม้จิ๋ว Studio Ghibli Mini Planter
จากเรื่อง : Princess Mononoke (Studio Ghibli)
ขนาดโมเดล : ประมาณ 6.2 x 7.6 x 6.8 cm.
ออกจำหน่าย : 2016/10 (Tri-X)

โมเดล Studio Ghibli Mini Planter : Princess Mononoke

โมเดล Studio Ghibli Mini Planter : Princess Mononoke

โมเดล Studio Ghibli Mini Planter : Princess Mononoke

โมเดล Studio Ghibli Mini Planter : Princess Mononoke

โมเดล Studio Ghibli Mini Planter : Princess Mononoke