figma 030 – Juohmaru : JPWA Tag Tournament ver.

ส่งฟรี EMS

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
8 out of 10

Figure : figma 030 Juohmaru (Original Edition)
ฟิกม่า 030 จูโอมารู JPWA Tag Tournament ver.
จากเรื่อง : Plawres Sanshiro (จูโอมารุ นักสู้คอมพิวเตอร์)
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 13.5 cm.
ออกจำหน่าย : 2009/02 (MAX Factory)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

figma 030 – Juohmaru : JPWA Tag Tournament ver.

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
8 out of 10
กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย หรือเก่าตามกาลเวลา

Figure : figma 030 Juohmaru (Original Edition)
ฟิกม่า 030 จูโอมารู JPWA Tag Tournament ver.
จากเรื่อง : Plawres Sanshiro (จูโอมารุ นักสู้คอมพิวเตอร์)
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 13.5 cm.
ออกจำหน่าย : 2009/02 (MAX Factory)

Note:
สินค้ายังไม่แกะกล่อง, สภาพกล่องมีรอยถลอกและเก่าโทรมตามกาลเวลา

figma 030 - Juohmaru : JPWA Tag Tournament ver.

figma 030 - Juohmaru : JPWA Tag Tournament ver.

figma 030 - Juohmaru : JPWA Tag Tournament ver.

figma 030 - Juohmaru : JPWA Tag Tournament ver.

figma 030 - Juohmaru : JPWA Tag Tournament ver.