กาชาปอง Animals Onsen Hot Spring Public Bathing

กาชาปอง Animals Onsen Public Bathing
เหล่าสัตว์แช่ออนเซ็น ครบเซ็ท 5 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3-5.5 cm. (Yell) วัสดุ: โพลีเรซิ่น

– Animals Onsen Bathing: Panda
– Animals Onsen Bathing: Dog (Shiba)
– Animals Onsen Bathing: Rabbit
– Animals Onsen Bathing: Cat (Calico)
– Animals Onsen Bathing: Raccoon

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Animals Onsen Hot Spring Public Bathing

กาชาปอง Animals Onsen Hot Spring Public Bathing
เหล่าสัตว์แช่ออนเซ็น ครบเซ็ท 5 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3-5.5 cm. (Yell) วัสดุ: โพลีเอสเทอร์เรซิ่น

กาชาปอง Animals Onsen Hot Spring Public Bathing จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองสัตว์แช่ออนเซ็น Animals Onsen Public Bathing: Panda
– กาชาปองสัตว์แช่ออนเซ็น Animals Onsen Public Bathing: Dog (Shiba)
– กาชาปองสัตว์แช่ออนเซ็น Animals Onsen Public Bathing: Rabbit
– กาชาปองสัตว์แช่ออนเซ็น Animals Onsen Public Bathing: Cat (Calico)
– กาชาปองสัตว์แช่ออนเซ็น Animals Onsen Public Bathing: Raccoon

+++ Mount Fuji Colorful Background +++

กาชาปอง Animals Onsen Hot Spring Public Bathing

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง