กาชาปอง Animals Tube Animal Attractions Collection

ส่งฟรี ลทบ.

550 ฿

กาชาปอง Animals Tube Animal Attractions
สัตว์เหลวไหลจากหลอด ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.5-7.5 cm. (Stand Stones)

– Animals Tube: Fresh Seal
– Animals Tube: Tokusen Wasakappa
– Animals Tube: Tokusen Karapi
– Animals Tube: Chinese Panda Paste
– Animals Tube: Momo Condensed Milk

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Animals Tube Animal Attractions Collection

กาชาปอง Animals Tube Animal Attractions Collection
กาชาปองเหล่าสัตว์เหลวไหลจากหลอด ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.5-7.5 cm. (Stand Stones) / วัสดุ: PVC

กาชาปอง Animals Tube Animal Attractions Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองเหล่าสัตว์เหลว Animals Tube: Fresh Seal
– กาชาปองเหล่าสัตว์เหลว Animals Tube: Tokusen Wasakappa
– กาชาปองเหล่าสัตว์เหลว Animals Tube: Tokusen Karapi
– กาชาปองเหล่าสัตว์เหลว Animals Tube: Chinese Panda Paste
– กาชาปองเหล่าสัตว์เหลว Animals Tube: Momo Condensed Milk

กาชาปอง Animals Tube Animal Attractions Collection

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง