กาชาปอง BIG Frog & Toad Sitting Figure Collection

ส่งฟรี ลทบ.

990 ฿

กาชาปอง BIG Frog & Toad Sitting Figure
กบตัวใหญ่ในท่านั่ง ครบเซ็ท 3 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.2 cm. (Kitan Club)

– BIG Frog & Toad Sitting: Frog (A)
– BIG Frog & Toad Sitting: Frog (B)
– BIG Frog & Toad Sitting: Toad

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง BIG Frog & Toad Sitting Figure Collection

กาชาปอง BIG Frog & Toad Sitting Figure Collection
กาชาปองกบตัวใหญ่ในท่านั่ง ครบเซ็ท 3 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.2 cm. (Kitan Club)

กาชาปอง BIG Frog & Toad Sitting Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองกบตัวใหญ่ในท่านั่ง BIG Frog & Toad Sitting: Green Frog (A)
– กาชาปองกบตัวใหญ่ในท่านั่ง BIG Frog & Toad Sitting: Green Frog (B)
– กาชาปองกบตัวใหญ่ในท่านั่ง BIG Frog & Toad Sitting: Toad

กาชาปอง BIG Frog & Toad Sitting Figure Collection