กาชาปอง Chiitan Desktop มาสคอตน้องนากเกาะแก้ว, ตั้งโต๊ะ

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Chiitan Desktop น้องนากเกาะแก้ว
มาสคอตการท่องเที่ยวเมืองซูซากิลีลาสุดกวน
ครบเซ็ท 4 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.5-4 cm. (Bandai)

– Chiitan เกาะแก้ว: น้องนากเกาะแก้ว
– Chiitan เกาะแก้ว: น้องนากนั่งขอบแก้ว
– Chiitan เกาะแก้ว: น้องนากนอนเอกเขนก
– Chiitan เกาะแก้ว: น้องนากแอบจ๊ะเอ๋

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Chiitan Desktop มาสคอตน้องนากเกาะแก้ว, ตั้งโต๊ะ

กาชาปอง Chiitan Desktop น้องนากเกาะแก้ว, ตั้งโต๊ะ
มาสคอตการท่องเที่ยวเมืองซูซากิจังหวัดโคจิ ลีลาสุดกวน
ครบเซ็ท 4 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.5-4 cm. (Bandai)

กาชาปอง Chiitan Desktop มาสคอตน้องนากเกาะแก้ว, ตั้งโต๊ะ จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองน้องนากเกาะแก้วและตั้งโต๊ะ Chiitan: เกาะแก้ว
– กาชาปองน้องนากเกาะแก้วและตั้งโต๊ะ Chiitan: นั่งขอบแก้ว
– กาชาปองน้องนากเกาะแก้วและตั้งโต๊ะ Chiitan: นอนเอกเขนก
– กาชาปองน้องนากเกาะแก้วและตั้งโต๊ะ Chiitan: แอบจ๊ะเอ๋

กาชาปอง Chiitan Desktop มาสคอตน้องนากเกาะแก้ว, ตั้งโต๊ะ

ภาพตัวอย่าง

ตัวอย่าง