กาชาปอง Cuppy Ramune Mini Trunk Can Case Collection

Pre Order
ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Cuppy Ramune Mini Trunk Can Case
กล่องเหล็กคัพปี้ รามูเนะ ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.5x4x2 cm. (Peanuts Club)

– Cuppy Ramune Can Case: Blue A
– Cuppy Ramune Can Case: Blue B
– Cuppy Ramune Can Case: Yellow
– Cuppy Ramune Can Case: Pink
– Cuppy Ramune Can Case: White

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Cuppy Ramune Mini Trunk Can Case Collection

กาชาปอง Cuppy Ramune Mini Trunk Can Case Collection
กาชาปองกล่องเหล็กลาย คัพปี้ รามูเนะ ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.5x4x2 cm. (Peanuts Club) / วัสดุ: Tin plate

กาชาปอง Cuppy Ramune Mini Trunk Can Case Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองกล่องเหล็ก Cuppy Ramune Trunk Can Case: Blue A
– กาชาปองกล่องเหล็ก Cuppy Ramune Trunk Can Case: Blue B
– กาชาปองกล่องเหล็ก Cuppy Ramune Trunk Can Case: Yellow
– กาชาปองกล่องเหล็ก Cuppy Ramune Trunk Can Case: Pink
– กาชาปองกล่องเหล็ก Cuppy Ramune Trunk Can Case: White

กาชาปอง Cuppy Ramune Mini Trunk Can Case Collection

ภาพตัวอย่าง