กาชาปอง Doraemon Hide & Seek โดราเอมอนซ่อนหน้า

กาชาปอง Doraemon Hide & Seek Kakurenbo
โดราเอมอนซ่อนหน้า ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.8 cm. (Takara Tomy Arts)

– Doraemon Hide & Seek: Comic
– Doraemon Hide & Seek: Anywhere door
– Doraemon Hide & Seek: Dorayaki
– Doraemon Hide & Seek: Reverse Cloak

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

Product Description

กาชาปอง Doraemon Hide & Seek โดราเอมอนซ่อนหน้า

กาชาปอง Doraemon Hide & Seek Kakurenbo Figure
กาชาปองโดราเอมอนซ่อนหน้า ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.8 cm. (Takara Tomy Arts)

กาชาปอง Doraemon Hide & Seek โดราเอมอนซ่อนหน้าจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองโดราเอมอนซ่อนหน้า Doraemon Hide & Seek: Doraemon? Comic
– กาชาปองโดราเอมอนซ่อนหน้า Doraemon Hide & Seek: Doraemon? Anywhere Door
– กาชาปองโดราเอมอนซ่อนหน้า Doraemon Hide & Seek: Doraemon? Dorayaki
– กาชาปองโดราเอมอนซ่อนหน้า Doraemon Hide & Seek: Doraemon? Reverse Cloak

Note:
*** เนื้องานบางจุดอาจไม่เรียบร้อยบ้างเล็กน้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต ***

กาชาปอง Doraemon Hide & Seek โดราเอมอนซ่อนหน้า

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง