กาชาปอง ET Famous Scene Figure Collection v.2

ส่งฟรี EMS

1,680 ฿

กาชาปอง ET Famous Scene Figure v.2
อี.ที. เพื่อนรัก ครบเซ็ท 4 ชิ้น พร้อมใบปิด
ความสูง: ประมาณ 6-10 cm. (Takara Tomy Arts)

– Famous Scene: E.T. & Spacecraft
– Famous Scene: E.T. & Elliott
– Famous Scene: E.T. & Blanket
– Famous Scene: E.T. & Telephone

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง ET Famous Scene Figure Collection v.2

กาชาปอง E.T. Famous Scene Figure Collection v.2
กาชาปองอี.ที. เพื่อนรักกับฉากประทับใจ ครบเซ็ท 4 ชิ้น พร้อมใบปิด
ความสูง: ประมาณ 6-10 cm. (Takara Tomy Arts)

กาชาปอง E.T. Famous Scene Figure Collection v.2 จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองอี.ที.เพื่อนรัก E.T. Famous Scene: E.T. & Spacecraft
– กาชาปองอี.ที.เพื่อนรัก E.T. Famous Scene: E.T. & Elliott
– กาชาปองอี.ที.เพื่อนรัก E.T. Famous Scene: E.T. & Blanket
– กาชาปองอี.ที.เพื่อนรัก E.T. Famous Scene: E.T. & Telephone

กาชาปอง E.T. Famous Scene Figure Collection v.2