กาชาปอง E.T. the Extra-Terrestrial อี.ที. เพื่อนรัก

ส่งฟรี EMS

กาชาปอง E.T. the Extra-Terrestrial
อี.ที. เพื่อนรักครบเซ็ท 5 ชิ้น พร้อมใบปิด
ความสูง: ประมาณ 3.5-6 cm. (Takara Tomy Arts)

– อี.ที.เพื่อนรัก: E.T Finger Scene
– อี.ที.เพื่อนรัก: E.T Female Dress Scene
– อี.ที.เพื่อนรัก: E.T Screaming Scene
– อี.ที.เพื่อนรัก: E.T Potted Plant Scene
– อี.ที.เพื่อนรัก: E.T & Eliot Bicycle Scene

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

Product Description

กาชาปอง E.T. the Extra-Terrestrial อี.ที. เพื่อนรัก

กาชาปอง E.T. the Extra-Terrestrial
อี.ที. เพื่อนรักครบเซ็ท 5 ชิ้น พร้อมใบปิด
ความสูง: ประมาณ 3.5-6 cm. (Takara Tomy Arts)

กาชาปอง E.T. the Extra-Terrestrial อี.ที. เพื่อนรัก ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองอี.ที.เพื่อนรัก E.T. the Extra-Terrestrial: E.T Finger Scene
– กาชาปองอี.ที.เพื่อนรัก E.T. the Extra-Terrestrial: E.T Female Dress Scene
– กาชาปองอี.ที.เพื่อนรัก E.T. the Extra-Terrestrial: E.T Screaming Scene
– กาชาปองอี.ที.เพื่อนรัก E.T. the Extra-Terrestrial: E.T Potted Plant Scene
– กาชาปองอี.ที.เพื่อนรัก E.T. the Extra-Terrestrial: E.T. & Eliot Bicycle Scene

กาชาปอง E.T. the Extra-Terrestrial อี.ที. เพื่อนรัก

ภาพตัวอย่าง

ตัวอย่าง