กาชาปอง Gaianotes Miniature Keychain Evangelion Color

Pre Order
ส่งฟรี EMS

1,550 ฿

กาชาปอง Gaianotes Miniature Evangelion
สีไกอาอีวานเกเลียน ครบเซ็ท 7 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.3 cm. (SO-TA)

– Gaianotes Evangelion: Eva Purple
– Gaianotes Evangelion: Eva Green
– Gaianotes Evangelion: Eva Red
– Gaianotes Evangelion: Eva Proto Yellow
– Gaianotes Evangelion: Eva Pink
– Gaianotes Evangelion: Eva Dark Blue
– Gaianotes Evangelion: Secret (Luminous)

ชำระมัดจำล่วงหน้า 50%
หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Gaianotes Miniature Keychain Evangelion Color

กาชาปอง Gaianotes Miniature Keychain Evangelion Color
กาชาปองสีไกอาอีวานเกเลียน ห้อยไข่ปลา ครบเซ็ท 7 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.3 cm. (SO-TA) / วัสดุ: ABS, Iron

กาชาปอง Gaianotes Miniature Keychain Evangelion Color จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองสีไกอาอีวานเกเลียน Gaianotes Evangelion: EV-01 Eva Purple
– กาชาปองสีไกอาอีวานเกเลียน Gaianotes Evangelion: EV-02 Eva Green
– กาชาปองสีไกอาอีวานเกเลียน Gaianotes Evangelion: EV-06 Eva Red
– กาชาปองสีไกอาอีวานเกเลียน Gaianotes Evangelion: EV-11 Eva Proto Yellow
– กาชาปองสีไกอาอีวานเกเลียน Gaianotes Evangelion: EV-12 Eva Pink
– กาชาปองสีไกอาอีวานเกเลียน Gaianotes Evangelion: EV-14 Eva Dark Blue
– กาชาปองสีไกอาอีวานเกเลียน Gaianotes Evangelion: Secret (Luminous)

กาชาปอง Gaianotes Miniature Keychain Evangelion Color

ภาพตัวอย่าง