กาชาปอง GASSHO v.6 Praying Animals Figure Collection

ส่งฟรี ลทบ.

750 ฿

กาชาปอง GASSHO v.6 Praying Animals Figure
กัชโช สัตว์พนมมือไหว้ ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: สูงประมาณ 4 cm. (Yell)

– สัตว์พนมมือไหว้ GASSHO: Hamster
– สัตว์พนมมือไหว้ GASSHO: Squirrel
– สัตว์พนมมือไหว้ GASSHO: Monkey
– สัตว์พนมมือไหว้ GASSHO: Chicken
– สัตว์พนมมือไหว้ GASSHO: Tanuki

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง GASSHO v.6 Praying Animals Figure Collection

กาชาปอง GASSHO v.6 Praying Animals Figure Collection
กาชาปองกัชโช เหล่าสัตว์พนมมือไหว้ ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: สูงประมาณ 4 cm. (Yell) / วัสดุ: ATBC-PVC

กาชาปอง GASSHO v.6 Praying Animals Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองกัชโช สัตว์พนมมือไหว้ GASSHO v.6: Hamster
– กาชาปองกัชโช สัตว์พนมมือไหว้ GASSHO v.6: Squirrel
– กาชาปองกัชโช สัตว์พนมมือไหว้ GASSHO v.6: Monkey
– กาชาปองกัชโช สัตว์พนมมือไหว้ GASSHO v.6: Chicken
– กาชาปองกัชโช สัตว์พนมมือไหว้ GASSHO v.6: Tanuki

กาชาปอง GASSHO v.6 Praying Animals Figure Collection