กาชาปอง Gintama Suwarasetai Tokugawa Shigeshige นั่งจ๋อง

กาชาปอง Gintama Suwarasetai นั่งจ๋อง
Tokugawa Shigeshige 1 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4 cm. (ฺBandai)

– Gintama Suwarasetai: Tokugawa Shigeshige

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

กาชาปอง Gintama Suwarasetai Tokugawa Shigeshige นั่งจ๋อง

กาชาปอง Gintama Suwarasetai นั่งจ๋อง
Tokugawa Shigeshige 1 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4 cm. (ฺBandai)

กาชาปอง Gintama Suwarasetai Tokugawa Shigeshige (Secret) นั่งจ๋องจากญี่ปุ่น

กาชาปอง Gintama Suwarasetai Tokugawa Shigeshige นั่งจ๋อง